En enkätundersökning om hur gymnasieelever upplever sin klassrumsmiljö

 • Eva Axelsson
 • Hanna Kvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I detta examensarbete får man stifta bekantskap med hur elever vid tre olika gymnasieskolor i Kristianstad kommun upplever sin inlärningsmiljö och hur de tror att denna miljö påverkar deras lärandeprocess. För att komma fram till ett resultat används en enkätundersökning. Huvudresultaten som framkommer i denna undersökning är att majoriteten av respondenterna tror att klassrumsmiljön påverkar deras inlärning, att några faktorer såsom temperatur, färg och möbler spelar större roll än andra och att eleverna inte känner sig delaktiga i utformningen av sin klassrumsmiljö.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '