En explorativ studie om äldre personers inställning till vegetarisk kost

  • Daniela Rönnbäck
  • Jenny Ekström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det finns många fördelar att äta en välbalanserad vegetarisk kost. Den vegetariska trenden har ökat och det är främst yngre konsumenternas intresse för vegetarisk mat som har växt. Syftet med studien är att undersöka äldre personers inställning till vegetarisk kost. Vilka faktorer påverkar deras inställning? För att besvara syftet i studien användes både kvantitativ och kvalitativa undersökningar, en enkätundersökning samt intervjuer genomfördes. Resultatet av studien visade att det fanns en öppenhet till vegetarisk kost bland äldre personer, men det finns även en del hinder som gör att intresset blir lägre för vegetariska livsmedel. Deltagarna i studien belyste praktiska svårigheter, såsom att tillaga vegetariska rätter. De ansåg att vegetariska rätter smakade mindre vid tillagade. Deltagarna hade smakat på vegetariska alternativ som ansågs smaka gott, men deltagarna ansåg ändå överlag att rätter med kött smakade godare än rätter där kött exkluderades. Bidragande faktorer till problematiken visade sig bero på bland annat gamla vanor, där deltagare är vana vid att äta rätter med kött sedan barndomen. Deltagarna ansåg att de främsta faktorerna till att människor äter vegetarisk kost var för miljö och hälsa. De tog även upp att hälsa är en viktig aspekt, när de kommer till sin egen kost.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSarah Forsberg (Handledare) & Karin Wendin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Övrig annan naturvetenskap (10799)

Nyckelord

  • Vegetarisk kost
  • Äldres matvanor
  • Inställning Vegetarisk
  • Explorativ Studie
  • Äldre

Citera det här

'