En förändrad praktik?
: om digitalaverktyg i läs- och skrivundervisningen i skolans tidiga år

 • Cecilia Brännborn
 • Linda Dahlgren

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Skolans digitalisering är en effekt av teknikens framgång i samhället. Det finns numera utskrivet i läroplanen att skolan ska bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla de färdigheter som krävs för att kunna använda sig av tidsenliga verktyg och därmed öka sin digitala kompetens.

  Syftet med det här arbetet är att belysa användningen av digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen i skolans tidiga år. Två klassrum har observerats under tre tillfällen vardera och intervjuer med två pedagoger har utförts. Dessa klassrum och pedagoger har valts ut strategiskt.

  Undersökningen resulterade i att digitala verktyg främst används i svenskundervisningen för att skriva, men även för att komplettera den övriga undervisningen. Genom att arbeta med digitala verktyg i undervisningen upplever lärarna att det är lättare att individualisera och för att eleverna ska få känna känslan av att lyckas.

  Tilldelningsdatum2016-feb.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Victoria Johansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • digitala verktyg
  • läs- och skrivundervisning
  • pekplattor
  • datorer
  • interaktiva skrivtavlor
  • digitala verktyg i svenskundervisningen

  Citera det här

  '