En för alla, alla för en - en analys av vänskapen mellan Harry Potter, Ronald Weasley och Hermione Granger

 • Christel Jönsson
 • Kristin Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Utgångspunkten för analysen av den första och den sista Harry Potter-boken är att vänskap har stor betydelse. Enligt tidigare forskning har det konstaterats att en utveckling av karaktärerna har skett, därför kommer denna uppsats att fokusera på vad denna utveckling har lett till. Vår syfte är att undersöka relationen mellan Harry, Ron och Hermione och vilken betydelse vänskapen har för händelseförloppet i första och sista boken. Därav har en komparativ metod använts där vi har tagit fasta på en av strukturalismens tankar om att det finns någon slags samband i en text. Analysen är fokuserad kring genetiskt ursprung, roller, förväntningar och kärlek och vad dessa områden har för betydelse för vänskapen. Analysen visar att tack vare styrkan i Harry, Ron och Hermiones vänskap lyckas de klara av sådant som anses vara nästintill omöjligt. Med andra ord visar Harry Potter-böckerna hur ovärderlig och viktig vänskap kan vara.

  Tilldelningsdatum2008-jun-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '