En god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter

 • Carina Rosenberg
 • Marie Werngren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen har varit att hitta förhållningssätt och arbetsmetoder för att skapa en god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter. I litteraturdelen belyser vi olika faktorer som kan vara avgörande för barnets uppväxt. Vi vill i vår lärarroll tidigt kunna upptäcka signaler och symtom hos dessa barn. För att möta barnet på ett naturligt sätt har vi valt att redogöra för leken och kommunikationens betydelse som arbetsmetoder. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer där de intervjuade har bestått av sex kvinnliga lärare med lång erfarenhet inom förskola/skola. I resultatet från intervjuerna fick vi många olika svar som grundade sig på lärarnas egna kunskaper och erfarenheter. Trygghet och tillit var ord som ofta återkom i lärarnas svar.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '