En god och trygg miljö - en undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar

 • Magdalena Johansson
 • Ann-Katrin Lundbeck

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ute på skolorna har vi upplevt att skolmiljön kan förbättras på många punkter.För att kunna uppnå en god och trygg miljö i skolan, måste pedagogen se till den enskilde elevens behov och utgå från elevens kunskapsnivå. Vidare visar det sig hur viktigt det är att pedagogen vid skolstart tar sig tid att lära känna och ta reda på varje elevs kunskaper och inlärningsförmåga. Att få eleverna delaktiga i hur skolan ska utformas är också en viktig funktion att fylla för att alla ska trivas. Detta och mycket mer kommer att presenteras i rapporten ”En god och trygg miljö”. Då syftet med detta arbete är att belysa hur viktig trivseln och tryggheten är i skolmiljön för elever, pedagoger, har en undersökning gjorts ute på fältet för att se vad som kan göras för att skapa en så god och trygg skolmiljö som möjligt. I rapporten presenteras resultat från en enkätundersökning, där 98 elever och 9 pedagoger har deltagit. Det vi bland annat fick fram där var att många elever inte hade en aning om hur de kunde påverka sin skolmiljö. En negativ miljö kan leda till att eleverna tidigt tappar intresset för skolarbetet.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '