En intervjustudie om fem lärare i fritidshems syn på sin roll under den obligatoriska skoldagen

 • Katarina Maric
 • Lirije Zeka

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna uppsats handlar om vilken uppfattning lärare i fritidshem har på sin roll under den obligatoriska skoldagen. För att ta reda på detta har vi intervjuat fem lärare i fritidshem. Genom intervjuer har vi tagit reda på vilka arbetsuppgifter lärare i fritidshem utför i den obligatoriska skoldagen, samt vilket inflytande de har över sina arbetsuppgifter. Resultat visar att lärare i fritidshems inflytande är beroende av vilken roll de intar under den obligatoriska skoldagen. Andra lärarkategorier, samt rektorns förståelse för uppdraget är också av vikt för huruvida lärare i fritidshem ges inflytande över sitt uppdrag. I studien framkommer det att lärare i fritidshem arbetar som förstelärare i fritidshem, ämneslärare, rast verksamhetsansvariga, samverkan i klass genom fritidspedagogik till exempel eller även som stöd åt klasslärare samt elever. Majoriteten av lärare i fritidshem ger uttryck för att själva vilja styra sin undervisning i den obligatoriska skoldagen samt uttrycker en vilja om att inte vilja inta rollen som resurs.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTanya Uhnger Wünsche (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fritidspedagog
 • lärare
 • fritidshem
 • grundlärare
 • skola
 • arbetsuppgifter
 • roll
 • syn
 • inflytande

Citera det här

'