En intervjustudie om pedagogers erfarenheter av barn med ADHD

 • Tua Ekberg Eriksdotter
 • Jessica Knutson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En intervjustudie har gjorts om vad pedagoger har för kunskaper om barn med ADHD och om de vet hur de ska gå tillväga för att underlätta undervisningen för dessa barn.

  Vi har inriktat oss på barn i åldrarna sju till tolv år för att diagnoser oftast inte ställs förrän barnen uppnått skolålder. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som har ägt rum med tio stycken pedagoger med olika inriktningar fritidspedagoger, specialpedagoger och lärare. Uppsatsens syfte är att undersöka vad det finns för kunskaper hos pedagoger i skolan om hur de ska arbeta med barn som har ADHD.

  Litteraturdelen handlar om allt från definition av ADHD till samspel mellan skola, hem och arbetsmetoder. Litteraturen har en viktig roll eftersom den har vetenskaplig fakta kring studien. Tillsammans med resultatet som utgår från frågeställningarna: Hur är kunskapen hos pedagoger om hur de kan underlätta skolmiljön för barn med ADHD?

  Hur väljer pedagogerna att underlätta skolmiljön för barn med ADHD?

  - I klassrumsmiljön

  - Genom föräldrakontakt

  - I kamratkontakt

  har resultatet fått fram att pedagogerna har olika erfarenheter av att arbeta med barn som har ADHD i skolan. Den gemensamma nämnaren för pedagogerna har varit strukturen och tydlighetens betydelse för barn med ADHD.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '