En kartläggning av funktionsbrister i First Class – Med fokus på användbarhet

 • Cecilia Drevfors
 • Maisa Issa

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Programmet First Class finns tillgängligt för medarbetare, lärare och elever på Högskolan i Kristianstad för att underlätta för dessa tre grupper att kommunicera sinsemellan. Från diskussioner med andra studenter har det framkommit att de inte använder sig av First Class. Vad är det då som gör att det programmet inte används? Fokuseringen i denna uppsats har lagts på om det beror på om det är dålig användbarhet med tanke på funktionsbrister eller gränssnittstolkningar.

  Denna kandidatuppsats kartlägger brister i funktionerna i First Class och ger förslag till förändringar eller till helt nya funktioner. Litteraturstudier, intervjuer och observationer genom bandupptagning och videofilmning har gjorts för att kartlägga systemet. För att ta fram de uppgifter som ska testas har uppgiftsanalys använts och den kognitiva genomgången för idén om observationerna. För att analysera samt föra en diskussion kring resultaten som har framkommit användes teorier inom Människa-Dator-Interaktion, interaktionsdesign, användbarhet, intranät och grupprogramvara. De experter som har deltagit har fördjupade kunskaper inom Människa-Dator-Interaktion, interaktionsdesign, användbarhet och har genom sina synpunkter och utförande av uppgifter givit oss stöd i våra slutsatser om förändringar som behövs för att göra First Class mer användarvänligt.

  Utifrån testerna som gjordes kan vi konstatera att den bristande användbarheten beror mer på gränssnittstolkningar och att programmet inte har betydande funktionsbrister. De stora övergripande slutsatser som har dragits är att det behöver ske förändringar som berör strukturen, navigationen och feedback för att göra First Class mer användbart.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

  Citera det här

  '