En kartläggning av metaforers bruk i objektorienterad programmeringsundervisning

 • Fredrik Kallin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inom undervisning av Objekt-Orienterad Programmering (OOP) blir metaforer ett allt viktigare redskap. En av anledningarna till detta är bland annat metaforers kapacitet till att underlätta undervisning av ämnesrelaterade koncept. Den här rapporten syftar till att synliggöra och analysera lärares bruk av metaforer som redskap och stöd i undervisning av OOP. För att möjliggöra det här har jag genomfört ett antal intervjuer på ett gymnasium i Skåne. Intervjuerna har skett med lärare som undervisar i OOP-relaterade ämnen. Genom litteratur har jag gjort en generell kartläggning av hur metaforer kan agera som stöd och redskap i undervisning. För att sedan få en djupare kunskap i programmeringsundervisning har jag även undersökt alternativa sätt att använda metaforer i OOP. Med den här teoretiska grunden, samt den informationen som hämtats från intervjuerna har sedan en analys genomförts.

  Min slutsats och resultatet av undersökningen visar att metaforer används i OOP undervisning. De är, om än av varierande grad, ett stöd för alla de deltagande lärarna. All samlad fakta i rapporten pekar på att det finns klara fördelar med att använda metaforer i undervisningen. De ökar förståelse av komplexa koncept, är motiverande och praktiska.

  Tilldelningsdatum2007-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '