En kvantitativ jämförelse av utbrändhet och användandet av copingstrategier mellan italienska och svenska lärare

 • Peter Romboli
 • Anna Romboli

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I västvärlden sprids stressjukdomar och antalet sjukskrivningar ökar med rasande fart och bara i Europa påverkar detta över 40 miljoner yrkesarbetare. Det är främst personal med kontaktyrken som drabbas. Tidigare studier visar kulturella skillnader vilket kan vara viktigt för mer förståelse och kunskap. Copingstrategier mot stress har studerats för att öka förståelse hur vi reagerar vid stress. Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan italienska och svenska lärares utbrändhet och användande av copingstrategier. Det utfördes en tvärkulturell undersökning mellan Italien och Sverige. En enkät användes med deltagande lärare från båda länder. Resultatet visar tendenser till skillnader, men inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Italienska lärare visar lägre nivåer av emotionell utmattning och depersonalisation men lägre nivå av personlig prestation. Italienska lärare skattade copingstrategin religion högre än svenskar, vilket kan innebära att italienska lärare använder sig av emotionsfokuserade copingstrategier i större utsträckning än svenskar. Tendenserna är intressanta för framtida studier inom utbrändhet och coping.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '