En ny däggdjursart i Sveriges fauna
: Etablering av stenmård (Martes foina) i nordöstra Skåne

 • Elin Svensson
 • Karin Wetterberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Skogsmård (Martes martes) har länge varit Sveriges enda mårdart men 2018 gjordes det första fyndet av en annan art, stenmård (Martes foina), i nordöstra Skåne. Efter att detta fynd uppmärksammats fick Invasiva Arter på Svenska Jägareförbundet in uppgifter om ytterligare tre fynd från området. Syftet med studien var således att undersöka om stenmård är en etablerad art i nordöstra Skåne samt att undersöka om det finns släktskap mellan de funna individerna. Utifrån tidigare fyra fynd utfördes en fältstudie för att försöka samla in ytterligare fynd av stenmård i nordöstra Skåne, med hjälp av fällfångst. Fältstudien utfördes 1 november 2020–28 februari 2021 vilket motsvarade jakttiden för mård i Skåne. Inga nya fynd av stenmård gjordes under fältstudien, men sju fynd rapporterades in från allmänheten inom studieområdet. Således har totalt elva bekräftade fynd gjorts i Sverige åren 2014–2021, samtliga i nordöstra Skåne. Genetiska analyser utfördes av Naturhistoriska riksmuseet på fyra av kadavren för att undersöka eventuellt släktskap mellan dem, genom att jämföra individernas mitokondrie-DNA. Resultatet visade att de fyra individerna hade samma haplotyp och således härstammar från en gemensam anmoder. Utifrån åldersbestämning och tidpunkt för fällning kunde även bekräftas att de fyra individerna härstammar från minst två kullar och därmed att föryngring skett i området. Vi bedömer stenmård som en etablerad främmande art i nordöstra Skåne, eftersom den inom historisk tid inte ingått i Sveriges fauna och eftersom föryngring bekräftats. Vidare bedömdes att artens potential att klassas som invasiv bör utredas ytterligare utifrån ekologiska, ekosystemrelaterade och ekonomiska aspekter.

Tilldelningsdatum2021-sep.-23
OriginalspråkSvenska
HandledarePär Söderquist (Handledare) & Johan Elmberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biologprogrammet

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekologi (10611)

Nyckelord

 • etablering
 • främmande art
 • invasiv främmande art
 • mitokondrie-dna
 • skogsmård
 • stenmård

Citera det här

'