En observationsstudie om hur lärare bemöter utåtagerande barn i skolan

 • Susanne Nilsson
 • Tord Björnlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur lärare bemöter utåtagerande barn i skolan. I forskningsbakgrunden belyses hur omgivningen förhåller sig till utåtagerande barn och vad som definierar begreppet ”utåtagerande”. Vidare beskrivs metoder för hur lärare kan bemöta dessa barn. En kvalitativ forskningsmetod har använts där vi har gjort observationer av tre lärares bemötande av två utåtagerande barn. I analysen av de tre lärarnas strategier i sitt bemötande mot utåtagerande barn fanns både likheter och olikheter. Strategier med fasta ramar och tydliga regler skapade struktur i klassrummet. Även bemötande där läraren ställde krav och gav ömsesidig respekt bidrog till motivation och koncentration i klassrummet. Slutsatsen av arbetet var att lärare bemöter utåtagerande barn på olika sätt med olika strategier, och att främst påvisa positiva strategier hindrar elevers utåtagerande beteende.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '