En ofullständig historia - en studie av fotografierna i historieläroböcker för gymnasiet ur ett genusperspektiv

 • Therese Palmér
 • Lisette Törnqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Åsikten att kvinnan anses vara underställd mannen är inget nytt fenomen. Detta synsätt har präglat både det svenska och oändligt många andra samhällen under hundratals år. Sverige anses av många vara ett av världens mest jämställda länder när det gäller mycket, så även skolsystemet. Skolans värld är majoriteten av människorna i Sverige en del av under en tidsperiod av livet. Men hur återges då det jämställda svenska samhället för eleverna? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor och män framställs genom fotografierna i läroböcker för historia på gymnasiet. Undersökningen kretsar kring om det görs någon skillnad på män och kvinnor på fotografier och i bildtext och hur frekvent dessa fotografier på män respektive kvinnor förekommer. Det visar sig att de sex undersökta läroböckerna i historia för gymnasiet framhåller en stark segregation mellan de bägge könen, till stor fördel för mannen. Fotografierna på män är långt fler än fotografierna på kvinnor. Männen framställs dessutom i bättre dager än kvinnorna genom både bildtext och position på fotografierna. Uppsatsen har inte till syfte att ifrågasätta historien i sig, utan att ifrågasätta bilden som läroböckerna förmedlar då den går emot allt vad läroplanen säger angående jämställdhet mellan könen.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '