En psykoanalytisk tolkning
: Jay Gatsbys id, superego, ego och centrala problem

  • Flavia Miranda O'Shea

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-dec.-13
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ahlin (Handledare) & Maria Bäcke (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Engelska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

Citera det här

'