En revisors trovärdiga image

 • Amra Feratovic
 • Lina Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En revisors trovärdiga image är ett viktigt ämne att studera eftersom revisorer måste veta vad som krävs för att de ska framstå som trovärdiga inom revisionsbranschen. Det är även särskilt viktigt ur ett individperspektiv, där olika individers personligheter kan påverka vad som anses vara en trovärdig image. Syftet med följande studie är att förklara hur attribut och demografiska aspekter bestämmer en revisors trovärdighet, samt hur individers personlighet påverkar en revisors trovärdighet. Detta syfte kan bidra till en ökad förståelse kring vilka olika aspekter som definierar en revisors trovärdiga image, främst för de som söker sig eller har tänkt söka sig till revisionsbranschen men även för de som utbildar blivande revisorer. Vid en bredare kunskap kan revisionsbyråer som ska rekrytera och anställa ha vad som gör en revisor trovärdig i åtanke. För att kunna besvara syftet har en kvantitativ studie genomförts där datainsamlingsmetoden består av en pappersbaserad enkät. Resultatet av undersökningen är att en revisors trovärdiga image speglas utifrån många olika faktorer, vilka i denna studie är i form av attribut och demografiska aspekter. Vidare anses individers olika personligheter, i detta fall extroverta och introverta personer, påverka i en viss grad vad som anses göra en revisor trovärdig, taget endast attribut. Genom en explorativ faktoranalys har en revisors trovärdiga image, baserat på attribut, delats i in i fyra komponenter. Dessa är Kunskap och Tillgänglighet, Utåtriktad, Inåtvänd samt Kontroll. Resultatet av detta visar att personligheten påverkar tre av dessa fyra komponenter.

  Tilldelningsdatum2017-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Sven-Olof Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • trovärdig
  • image
  • individperspektiv
  • revisionsbranschen
  • attribut
  • demografiska aspekter

  Citera det här

  '