En skola för alla
: Pedagogers uppfattningar om inkludering

 • Lars Grönwall
 • My Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att belysa pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Undersökningen kommer att behandla hur lärare och pedagoger uppfattar möjligheter och svårigheter med en inkluderande skola. Studien redogör för aktuell forskning kring begreppet inkludering. Även ett historiskt perspektiv på den inkluderande skolan presenteras. Genom semistrukturerade intervjuer vill vi se pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Pedagogerna vi har intervjuat arbetar alla i grundskolan. I resultatet ser informanterna positivt på att arbeta inkluderande men för att ett inkluderande arbetssätt skall fungera krävs det att de rätta förutsättningarna finns. När informanterna pratar om inkludering är de tydliga med att alla elever skall vara med.

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChrister Ohlin (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • en skola för alla
  • inkluderande skola
  • inkludering
  • integrering
  • särskola
  • grundskola

  Citera det här

  '