En skola för alla, barn med diagnosen ADHD
: En kvalitativ studie med erfarna lärare inom området

 • Ida Siverståhl Svärd
 • Linda Johansson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där syftet är att genom intervjuer med lärare, försöka få mer och ny kunskap om hur man kan underlätta och hjälpa barn med diagnosen ADHD i en skola för alla. Vi har intervjuat lärare och en fritidspedagog från åk F – 5, alla med olika erfarenhet och tjänster. Våra informanter består av två lärare, två specialpedagoger och en assistent/fritidspedagog. Alla medverkande jobbar på skolor i mindre orter.

  Undersökningen ger ett resultat om hur en lärare bemöter barn med diagnosen ADHD i en skola för alla. Efter genomförandet av denna studie vill vi särskilt belysa följande punkter att ha i åtanke då man bemöter barn med ADHD i en skola för alla;

  • Att ha kunskap om vad ADHD är, och gärna gå fortbildning.
  • Att ha en bra och tydlig struktur över den dagliga verksamheten.
  • Att anpassa undervisning med lättare uppgifter, kortare och mer konkreta.

  Tilldelningsdatum2012-dec.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn Elise Persson (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • adhd
  • anpassning
  • en skola för alla
  • struktur

  Citera det här

  '