En skola i ett mångkulturellt samhälle
: En studie gällande två skolors arbete gentemot skolverkets allmänna råd

 • Ida Brorsson
 • Lisa Fornander

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det att skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning. I denna studie kommer vi rikta in oss på nyanlända elever och hur två exempelskolor arbetar med undervisning av nyanlända elever. Arbetet består av en forskningsbakgrund där vi belyser vad tidigare forskning beskriver inom ämnet för utbildning av elever med annat modersmål. Vi gjorde därför en kvalitativ studie där vi genom intervjuer med fyra grundskolelärare, på två skolor, i två kommuner, studerat hur skolorna och kommunerna följer skolverkets intentioner. Utifrån vår forskningsbakgrund, som är vår teoretiska utgångspunkt, har vi redogjort för hur exempelskolorna följer Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Vårt resultat har visat att exempelskolorna inte kan fullfölja de intentioner skolverket presenterar av olika anledningar. 

  Tilldelningsdatum2016-mars-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBertil Rosenberg (Handledare) & Martin Alm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • flerspråkiga elever
  • andraspråkselever
  • nyanlända elever
  • mångkulturell

  Citera det här

  '