En studie av arbetsmaterial i ämnet samhällskunskap på högstadiet

  • Filip Emsfors Rönn

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta arbete fokuserar på elevers demokratikompetens inom skolan. Arbetet grundar sig på tidigare kvantitativa undersökningar som har gjorts utifrån elevers kunskaper om demokrati. Olika typer av demokratier undersöks och analyseras utifrån hur det appliceras utifrån dagens skolmaterial. Arbetet kommer även att undersöka frågan om skolan är en så kallad demokratisk socialisationsagent som förbereder elever till att bli demokratiska medborgare som aktivt kan vara med och delta i olika demokratiska processer.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • demokrati
  • demokratisk socialisation
  • demokratisk kompetens
  • liberalism
  • republikanism
  • strukturalism

Citera det här

'