En studie av förändringsprocessen på Högskolan Kristianstad

 • Yaldda Basirat
 • Niklas Sjödin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Högskolan Kristianstad har gamla anor med utbildningar från mitten av 1800-talet men grundades först 1977 i sin nuvarande form. De sista 4-5 åren har högskolan haft planer på att göra en omstrukturering. Förändringsarbetet tog fart förra året och vi blev intresserade av att skriva om de förändringar som pågick. Syftet med uppsatsen var att analysera förändringsprocessen vid Högskolan Kristianstad, samt undersöka hur de anställda påverkades av den. Vi valde att göra intervjuer med de anställda för att få inblick om hur de upplever sin situation.

  Våra frågeställningar var: Vad var de anställdas syn på omorganisationen?

  Vad har de anställdas förväntningar varit under processens gång?  Vad har de anställdas farhågor varit under processens gång och vilka motstånd har uppkommit från de anställda under processens gång? Våra slutsatser är bland annat att en förändring är nödvändig på Högskolan Kristianstad, att skolan behöver en stark och tydlig ledning, att det hade varit bra om ledningen hade ett bredare underlag om förändringar i en akademisk miljö. Eftersom det redan finns en färdig plan för hur Högskolan Kristianstad ska se ut år 2012 så är det extra viktigt att ledningen drar lärdom av det förändringsarbete som nu pågår.

  Tilldelningsdatum2011-mars-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmerg (Handledare) & Nils Gunnar Rudenstam (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Studier av offentlig förvaltning (50602)

  Citera det här

  '