En studie av lärares erfarenheter kring Stress i klassrummet

 • Mia-Maria Mårtensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter lärare har kring faktorer som skapar stress i klassrummet. Efter den teoretiska sammanställning stod det klart att stress kan indelas i fem olika stressfaktorer: Brist på gränsdragning, låg lärartäthet, dålig arbetsmiljö, ostabil omgivning och akademisk stress. Jag kunde också se att det verkade finnas samband mellan dessa stressfaktorer. Därför kom denna uppsats att inrikta sig på att hitta dessa samband genom undersökningar på fältet. Jag har genomfört en enkätstudie med strax över 100 deltagande pedagoger. Jag har även gjort fyra intervjuer med pedagoger. Resultatet av denna uppsats blev en modell som visar hur de fem stressfaktorerna påverkar och förstärker varandra. Min slutsats är att om stress ses som en helhet utifrån denna modell kan skolan lättare göra vad som krävs för att minimera stressen i klassrummet.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '