En studie om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor

 • Ellinor Fredholm
 • Gunilla Lindman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att arbeta som sjuksköterska är ett krävande arbete, både psykiskt och fysiskt. Precis som i alla andra yrken bör både arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse finnas.

  Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser i sin arbetssituation i det mänskliga arbetet med särskild inriktning på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

  Åtta sjuksköterskor på en specialistavdelning på ett större sjukhus i Skåne intervjuades.

  Det som undersökt är de mänskliga relationernas betydelse när det gäller motivation i sjuksköterskors arbete, det sociala stödets bidrag till sjuksköterskors arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse och hur patientens uppskattning påverkar sjuksköterskors arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

  Resultatet visar att sjuksköterskors arbetsmotivation i sin tur bidrar till att de upplever arbetstillfredsställelse. De mänskliga relationerna och det sociala stödet motiverar sjuksköterskan i stor utsträckning. Patientens uppskattning är en av de främsta faktorerna som motiverar och tillfredsställer sjuksköterskan i arbetet. Sjuksköterskan känner motivation och tillfredsställelse i sitt arbete oavsett vilket sjukdomstillstånd patienten befinner sig i.

  En sjuksköterskas misslyckande bidrar till arbetsmotivation då detta gör att denna anstränger sig mer i fortsättningen.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '