En studie om faktorer som kan påverka intresset för matematik i årskurs 6

  • Robin Andersson
  • Elida Widerberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka faktorer som de utvalda lärarna använder sig av för att göra matematikämnet intressant. Vi har även undersökt elevernas värdering gällande matematikintresse med frågeställningar som är kopplade till vad tidigare forskning har visats vara gynnsamma gällande ett matematikintresse hos eleverna. Vi identifierade en forskningslucka gällande matematikintresse för årskurs 6, vilket blev vårt fokusområde. Empirin grundar sig på en kvalitativ del som består av observationer med hjälp av observationsscheman, samt en kvantitativ del vilket består av frågeformulär riktade till eleverna. Studien är utförd på två skolor i årskurs 6 i Sverige. Vidare identifierades några olika faktorer för elevernas matematikintresse, när läraren lyckas koppla matematiken till elevernas vardag och arbetar med ett varierande arbetssätt påverkar det elevernas matematikintresse. Eleverna värderar diskussioner, grupparbete och att lära sig nya saker inom ämnet, som fördelaktigt gällande matematikintresset.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMiranda Rampe (Handledare), Örjan Hansson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

  • Matematik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • enkät- och observationsstudie
  • intresse
  • matematik
  • årskurs 6

Citera det här

'