En studie om pojkar och flickors levnadsvanor i årskurs sex i en kommun i södra Sverige
: en kvantitativ studie

 • Cassandra Göransson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Barn och ungdomars uppväxtförhållanden är en avgörande faktor för deras fortsatta fysiska och psykiska hälsa i vuxen ålder. Levnadsvanorna grundläggs under barndomen och följer individen under hela livet. Tidigare forskning visar att barn och ungdomars levnadsvanor skiljer sig åt i olika åldersgrupper. Symtom på ohälsa syns oftast inte förrän barnen kommer upp i gymnasieåldern och därför är det av stor vikt att belysa problematiken och sätta in lämpliga insatser i tidig ålder. Syftet med studien var att undersöka hur de självrapporterade levnadsvanorna ser ut bland elever som går i årskurs sex i en vald kommun. Detta gjordes genom att undersöka om levnadsvanorna skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Den valda metoden var att genomföra en enkätundersökning riktad till den aktuella målgruppen. Studiens resultat visar att eleverna i kommunen överlag har bra levnadsvanor. De sover regelbundet, äter både frukost, skollunch och varm middag på kvällen, har ett regelbundet intag av frukt och grönsaker och motionerar både i skolan och på fritiden. Sötsaker i form av godis, läsk och energidryck intas främst under helgdagarna och användandet av TV, dator och mobil uppgår till en rimlig nivå. Emellertid är studiens konklusion att det finns några skillnader mellan pojkar och flickors levnadsvanor.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Bengt Åhgren (Examinator) & Anders Eklöf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • barns hälsa
  • kost
  • sömn
  • fysisk aktivitet
  • medieanvändande
  • enkätundersökning

  Citera det här

  '