En studie om utagerande barn med sociala svårigheter i förskolan

 • Vanessa Tobian
 • Daliborka Ajdinovic

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Vårt examensarbete handlar om utagerande barn som har sociala svårigheter i förskolan. Syftet med arbetet var att undersöka vilket bemötande pedagogerna har gentemot utagerande barn samt vilka metoder och strategier som används i arbetet för att integrera dessa barn. I arbetet var vårt mål även att undersöka om de utagerande barnens föräldrar är med i pedagogernas arbete, svårigheter som kan uppstå i arbetet och om eventuellt andra resurser finns tillgängliga för både de utagerande barnen och pedagogerna på förskolan. Dessa presenteras i litteraturgenomgången och diskuteras sedan i samband med resultatet i diskussionsdelen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning med sex pedagoger från olika förskolor i södra Skåne har vi fått fram svar på uppsatsens frågeställningar där enstaka verkliga fall har presenterats av de intervjuade pedagogerna.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Grollmuss (Handledare) & Jerry Rosenqvist (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • agression
  • barns utveckling
  • föräldrarkontakt
  • utagerande beteende
  • barn med särskilda behov
  • pedagogens

  Citera det här

  '