En undersökning av gymnasieelevers studievanor och studiemiljö

 • Lotta Göransson
 • Daniel Rokicki

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida gymnasieelevers studievanor, studieteknik och studiemiljö skiljer sig åt beroende på vilket program de läser. I huvudsak har en kvantitativ metod, enkäten, använts. Denna består av två delar, varav den första handlar om vad som enligt eleverna är viktigt för att nå bra resultat med studierna, och den andra om hur de går tillväga när de studerar. I efterhand har vi dock insett att vi även använt oss av en kompletterande metod, nämligen de observationer som gjordes vid tillfällena då enkäterna ifylldes. 65 elever ifrån fyra olika gymnasieprogram, NV, SP, OP och HR har deltagit i undersökningen. Sammanfattningsvis kan sägas att det visst finns skillnader i hur eleverna på de olika programmen går tillväga när de studerar. Som exempel på resultat kan nämnas att elever på NV-programmet inte säger sig ta eller få hjälp av sina föräldrar i skolarbetet i lika stor utsträckning som elever på de övriga programmen. Vidare planerar inte medvetet eleverna på de studieförberedande programmen NV och SP sina studier mer än elever på de yrkesinriktade programmen. Det finns emellertid stora skillnader även inom respektive program på många områden och vår slutsats blir att det inte finns någon modell när det gäller studieteknik som kan sägas vara utmärkande för elever på teoretiska respektive yrkesinriktade program.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '