En undersökning om problemlösning och elevers uppfattningar om problemlösning

 • Marcus Fridström
 • Markus Ander

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med uppsatsen var att undersöka elevers inställningar till matematik samt deras tillvägagångssätt när de löser matematikuppgifter av olika svårighetsgrad. Undersökningen vi genomfört består av två delar; en enkätundersökning utformad som ett prov och semistrukturerade intervjuer. Resultaten ledde oss till följande slutsatser: motivationen är central för elevernas prestationer i matematik och att problemlösningsorienterad matematikundervisning bör vara kärnan i matematiken då den ger möjligheten till att få en djupare förståelse för matematiken i stort. Denna problemlösning bör vara utan specifika ramar och metoder för att skapa en frimodig och kreativ problemlösare.

   

  Tilldelningsdatum2012-dec.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Ingemar Holgersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • metakognition
  • motivation
  • problemlösning
  • solo-taxonomi
  • uppfattningar

  Citera det här

  '