En uppföljning av ett integrationsprogram i Falköping

 • Yvonne Palmquist

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Den här studien undersöker ett integrationsprogram i Falköpings kommun i Sverige. Studien visar integrationsprogrammet ur en vetenskaplig synvinkel och undersöker hur framgångsrikt programmet är, baserat på programmets syfte, som är att öka självförsörjandegraden bland invandrare i Falköping. Syftet med denna studie är att om möjligt kunna förbättra och förändra det pedagogiska arbetet i integrationsprogrammet i Falköping, och därmed öka chansen till självförsörjning för deltagarna i integrationsprogrammet. Deltagarna i integrationsprogrammet har också gett sina synpunkter på de pedagogiska insatserna genom en enkätundersökning och några av deltagarna har också deltagit i personliga intervjuer. Resultatet av studien visar att kommunens måluppfyllelse är god. Enkätundersökningen och intervjuerna visar att deltagarna är nöjda med integrationsprogrammet och deltagarna ger förslag på förbättringar som kan leda till ökade möjligheter att bli självförsörjande.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritten Ekstrand (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '