En utforskande studie
: inköpslistor som app

 • Fatlume Fazliu

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studien var att utforska den möjliga användningen av digitala inköpslistor i enfamiljekonstellation. Detta genomfördes genom kvalitativa metoder och insamlad empiri från dagböcker,intervjuer, observationer och en fokusgrupp. I studien deltog fyra medlemmar i en familj. Resultatet harsedan analyserats med hjälp av tidigare forskning och en del av analysen har omvandlats till tabeller.Resultatet visade att det finns ett behov av digitala inköpslistor i en familjekonstellation och funktionersom behöver uppfylla behoven. Studien avslutas genom att ge fem övergripande guidelines till design.

  Tilldelningsdatum2017-nov.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Digital design

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

  Nyckelord

  • elektroniska inköpslistor
  • familjekonstellation
  • guidelines
  • samarbete

  Citera det här

  '