Enade de stå?
: om utbildningspolitiska diskurser i riksdagspartiernas valprogram mellan 1998-2018

 • Johan Vesterlund

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Detta examensarbete undersöker de svenska riksdagspartiernas valprogram för att analysera de diskursiva uttrycken gällande utbildningspolitik med särskilt fokus på skolans syften. Uppsatsens utgångspunkt är att samhället befinner sig i en tid som kan benämnas som ett senmodernt samhälle, varvid den inriktar sig på valprogram för tiden 1998-2018. I analysen används en kritisk diskursanalys för att analysera texterna närmare och i uppsatsen tillämpas teorier om skola och senmodernitet av Zygmunt Bauman, Gert J.J. Biesta samt Tomas Englund. I analysen har synliggjorts att den senmoderna skolan främst präglas av tre tydliga. diskurser som möts i de svenska riksdagspartiernas valprogram. Främst syns begrepp ommätning och resultat , nostalgi och tillbakagång till det gamla samt ett klassiskt liberalt frihets- och förnuftsideal i texterna.

Tilldelningsdatum2020-juni-02
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Ottosson (Handledare) & Thomas Sörensen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)
 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • politik
 • valprogram
 • diskursanalys
 • senmodernitet
 • syften med utbildning
 • skola
 • utbildning
 • svensk politik
 • ideologi
 • syften
 • mätning
 • nostalgi
 • frihet
 • marknad

Citera det här

'