Energibalans för rötkammaranläggningen vid centrala reningsverket i Kristianstad för olika driftalternativ

 • Andreas Sjöberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det Svenska miljömålet om återföring av växtnäring till produktiv mark, har gjort att ett initiativ till certifieringsregler för återföring av avloppsslam tagits fram. Som en viktig del i dessa certifieringsregler krävs det att slammet måste vara hygieniserat. På centrala reningsverket i Kristianstad vill man använda sig av termofil rötning som hygieniseringsmetod. Termofil rötning innebär en höjning av temperaturen i rötkamrarna med ca 19 °C.

  Denna rapport syftar till att göra en jämförelse av energiutbyte och ekonomi vid olika driftsbetingelser för rötkammaranläggningen.

  I rapporten ingår energibalans som inkluderar uppvärmning av slammet, värmeförluster från rötkammarens väggar, samt energiinnehållet i den producerade rötgasen. En jämförelse görs mellan alternativen mesofil och termofil rötning, samt mellan nuvarande uppvärmning och tilläggsisolering av rötkamrarna. Termofil rötning innebär ett ökat energibehov beroende på uppvärmning och värmeförluster, eftersom en högre temperatur erfordras än vid mesofil rötning. Resultaten visar att rent energimässigt skulle det bästa alternativet vara isolera rötkamrarna och behålla mesofil rötning. Resultatet baseras på att gasproduktionen förblir den samma vid termofil rötning. Om gasproduktionen skulle öka med mer än 14 % vid termofil rötning, blir alternativet med termofil rötning och tilläggsisolering det mest lönsamma alternativet från energisynpunkt.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Biologi (106)

  Citera det här

  '