Engelska som tredjespråk
: lärare i årskurs 4-6 perspektiv på tredjespråksinlärning i en andraspråkskontext

  • Sigrid Grimberg
  • Johanna Gullstrand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSharon Ahlquist (Handledare), Kerstin Bergman (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)
  • Studier av enskilda språk (60202)

Citera det här

'