Entities of muscular type
: hur kroppen ger mening åt abstrakta begrepp

 • Agne Paulsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Kognitivismen med rötter i analytisk filosofi och logik beskriver tänkande som symbolmanipulation efter logiska regler. Begrepp har sin mening genom att de refererar till objekt och händelser i världen. Embodied cognition (EC) eller kroppsbasserad kognition, med rötter i biologi, fenomenologi och pragmatism ser istället tänkande som ett emergent fenomen som uppstår ur erfarandet av kroppens aktivitet i världen. Begrepps mening har istället sin grund i det sensomotoriska systemet.  Abstrakta begrepp får sin mening via metaforer och metonymer. Likt konstruktivism ser EC lärande som modifiering av tidigare kunskap. Den skiljer sig dock från konstruktivism i avseende på dualism, hur kunskap finns organiserad och var begreppens mening finns. EC:s inflytande på didaktisk forskning inom naturvetenskap och matematik undersöktes genom sökning av artiklar där orden EC eller enactivism finns med. Resultatet visade ett klart större genomslag för EC inom matematikdidaktik med fler artiklar där teorin beskrivs utförligare. Inom naturvetenskapens didaktik har EC uppmärksammats i mycket mindre grad. Orsakerna till detta diskuteras.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMonica Bredefeldt (Handledare) & Torgny Ottoson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Citera det här

  '