Erbjud ungdomarna trygghet och kunskap, de kommer att tacka ja!
: en studie om hälsoinformation gällande den sexuella hälsan bland gymnasieungdomar

 • Sandra Rösler

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Barn och unga tillhör de viktigaste målgrupperna när det gäller folkhälsoarbete eftersom de vanor som grundläggs i tidig ålder ofta påverkar individen resten av livet. Vanor när det gäller den sexuella hälsan, kan i brist på kunskap ge såväl fysiska som psykiska hälsokonsekvenser livet ut för individen, men även påverka folkhälsan generellt framöver. I Sverige har t.ex. antalet klamydiafall sedan 1995 tredubblats bland unga, med beteendeförändringar kring sexualitet som en trolig orsak. Syftet med denna studie är dels att beskriva hur ungdomar upplever information om sexuell hälsa, dels var de väljer att söka informationen, men också att tydliggöra ungdomars behov av informationsmöjligheter. En kvantitativ webbaserad enkätstudie genomfördes bland gymnasieungdomar (n=98) och som ett komplement till den genomfördes även en kvalitativ studie i form av individuella intervjuer (n=5). Resultatet visade att ungdomar söker trygga och informativa källor när det gäller information om sexuell hälsa. Den källan som når merparten av alla ungdomar, d.v.s. skolan, upplevs inte som tillräcklig av ungdomarna för att de inte ska utsättas för risker som påverkar deras sexuella hälsa. Slutsatsen blir att ungdomar behöver bli erbjudna vägledning i sitt sökande efter information, vilket god kunskap i ämnet och i olika pedagogiska metoder skulle kunna bidra med, och samtidigt erbjuda dem trygga och säkra källor utifrån individens behov

  Tilldelningsdatum2014-aug.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare) & Göran Ejlertsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • ungdomar
  • sexuell hälsa
  • sexualupplysning
  • internet
  • kompisar

  Citera det här

  '