Erfarenheter av påverkandefaktorer och stöd kring utomhusundervisning
: En kvalitativ intervjustudie med NO-lärare i årskurs 4-6

 • Anna Åhlén
 • Oscar Kristoffersson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vilka erfarenheter naturorienterande lärare i grundskolan årskurs 4-6 har av vad som påverkar dem till att undervisa utomhus samt vilket stöd de har erfarenhet av att behöva för att flytta ut undervisningen i närmiljön. Innehållet i studien har kategoriserats med hjälp av innehållsanalys och resultatet analyserades med utgångspunkt i den fenomenologiska teorin för att se erfarenheterna. Resultatet visar att det finns påverkandefaktorer som gör att lärare undviker eller väljer att inte undervisa utomhus. Resultatet visar också att det stöd lärare behöver för att genomföra utomhusundervisning är svårt för dem själva att påverka. Slutsatsen är att lärarna i studien har erfarenheter av att resurser är det som behövs för att bedriva mer utomhusundervisning.
  Tilldelningsdatum2021-dec.
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • naturvetenskap
  • naturorienterande ämnen
  • didaktik
  • pedagogik
  • utomhusundervisning
  • påverkande faktorer
  • fenomenologi

  Citera det här

  '