Erfarenheter och attityder - till personer med borderline personlighetsstörning bland vårdpersonal inom psykiatrisk verksamhet

 • Caroline Persson
 • Jeanette Löfgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Vårdpersonal inom psykiatrisk verksamhet kan ha svårigheter att förhålla sig till personer med borderline personlighetsstörning (BPS) eftersom BPS är en emotionell instabil personlighetsstörning där humöret är oberäkneligt, handlingarna impulsiva och beteendet konfliktsökande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskor såväl som annan vårdpersonals erfarenheter och attityder till personer med BPS inom psykiatrisk verksamhet. Metod: Utifrån syftet gjordes en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar från olika databaser. Analys av artiklarna innebar att varje artikels resultatdel lyftes fram för att finna likheter, skillnader och bärande rubriker. Resultat: Resultatet visade att en stor del av vårdpersonalen hade negativa erfarenheter och attityder till personer med BPS, vilket främst berodde på för lite kunskap om denna patientgrupp. Diskussion: Omvårdnad och attityder präglas av vilken kunskap vårdpersonalen har och ökad kunskap kan ge en förbättrad omvårdnad och därigenom en mera positiv attityd. Slutsats: Utgår vårdpersonalen från en humanistisk människosyn som genomsyrar omvårdnad, kunskap och attityder förbättras deras erfarenheter och attityder vilket kan leda till en optimal omvårdnad för personer med BPS.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '