Etableringen av Ebbjörnarp
: En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne

 • Pontus Olsson
 • Alexander Walfridsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. Syftet med denna studie var att med paleoekologisk metodik datera när ett bebyggelsenamn med suffixet -torp etablerades vid en specifik lokal på Linderöds, Nävlinge- eller Göingeåsen. Med GIS-analys och fältarbete kunde en lämplig undersökningslokal hittas och två torvkärnor borras upp för vidare pollenanalys. Lagerföljden kunde genom 14C-metoden dateras till 727 e.Kr. ± 50 år på 96,5 centimeters djup. Med pollendiagrammet gjordes tolkningen att Ebbjörnarp etablerades under andra hälften av 1100-talet. Detta grundar sig på en uppgång av kolfragment som föregicks av en lång period med låg och jämn nivå. Etableringen skedde då fler trälar kom att friges. Om det rörde sig om en träl för Ebbjörnarps del låter vi vara osagt då det även kunde vara en vanlig bonde som tog chansen till ett arrende. Landskapet tiden före Ebbjörnarp var dels ett öppnare kulturlandskap med tydlig mänsklig närvaro, och dels senare ett mer beskogat landskap med lägre aktivitet.

Tilldelningsdatum2019-apr.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Annan naturvetenskap (107)
 • Biologi (106)
 • Geovetenskap och miljövetenskap (105)
 • Samhällsvetenskap (5)
 • Historia (60101)

Nyckelord

 • ortnamn
 • paleoekologi
 • göingeåsen
 • tidigmedeltid
 • torpetablering
 • markanvändning
 • c14-datering
 • landskapsvetenskap

Citera det här

'