Etik och samtal i skolan

 • Lena Myhrman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I min uppsats ”Etik och samtal i skolan” har jag undersökt hur etiska samtal i skolan påverkas av bl.a. mångkulturalitet, media och samtalsformer.

  Uppsatsen inleds med en teoretisk överblick på historiska perspektiv och fortsätter med mångkulturalitet och samtalsformer i skolan. För att undersöka hur skolor jobbar med etiska frågor intervjuade jag tio lärare på två olika skolor. En byskola med få invandrarelever och en förortskola med övervägande invandrarelever. Jag ställde frågor om hur man diskuterade etiska dilemman och hur ofta. I min undersökning kunde jag konstatera att lärarna diskuterar kring etiska dilemman på olika sätt.

  Jag avslutar min uppsats med en diskussion där jag diskuterar resultatet och ställer frågor att gå vidare med.

  Tilldelningsdatum2005-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '