”Ett år är en gammal jul till en ny jul”
: En kvalitativ studie om hur barn, fem och sex år gamla, uppfattar tid.

 • Sofia Ekberg
 • Theres Hjalmarsson
 • Mia Wengberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att se vilken uppfattning barn, fem och sex år gamla, har av begreppet tid inom matematikområdet. Vi vill även undersöka vilka tänkbara orsaker barnens tidsuppfattning kan ha. Arbetet kommer att behandla teorier från Vygotskij och Piaget och ha en teo­retisks utgångspunkt i ett kontextuellt perspektiv. En bakgrund till begreppet tid, barn och matematik kopplat till tid, pedagogens roll och arbetssätt och styrdokumenten kommer även redovisas. I vår studie har tolv barn blivit intervjuade om deras uppfattning om tid. Utifrån barnens svar har fem pedagoger blivit intervjuade för att få fram hur de arbetar med begreppet tid och deras definition av ordet tid. Resultatet av undersökningen visar att barn har mycket mer kunskap, erfarenhet och tankar om tid än vad någon av de intervjuade pedagogerna var medvetna om. Pedagogerna sätter även en gräns för hur långt barnens kunskap eller erfarenheter ska sträcka sig, på grund av att pedagogerna själv anser att vissa saker är för abstrakta för barnen.

  Tilldelningsdatum2010-mars-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSune Jonasson (Handledare) & Ola Magntorn (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Matematik (101)
  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

  Nyckelord

  • matematik
  • tidsuppfattning
  • förskolan
  • förskoleklassen
  • pedagoger

  Citera det här

  '