Ett acceptabelt koordinatsystem
: Om bedömning av nationella prov med stöd av bedömningsmatriser

 • Pia Thornberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I dagens kursplaner betonas att elever ska utveckla komplexa förmågor och inte enbart fakta och färdigheter. Vid bedömning av sådana komplexa förmågor ställs krav på de bedömningsverktyg som används att de ska kunna bedöma dessa på ett tillförlitligt sätt. Ett verktyg för ändamålet som ofta lyfts fram är bedömningsmatriser. I denna studie analyseras filmad interaktion mellan lärare för att synliggöra hur lärare skapar mening kring sin uppgift att bedöma mer omfattande elevarbeten med stöd av bedömningsmatriser, vilka överväganden de gör och vilka dilemman som uppstår. Resultaten visar att lärare vid bedömningen förutom de instruktioner som tillhandahålls även lyfter in andra faktorer som blir avgörande vid bedömningen. Utifrån resultatet förs även en diskussion kring utveckling av bedömarkompetens hos lärare.

  Tilldelningsdatum2012-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars-Erik Nilsson Nilsson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • bedömning
  • bedömningsmatriser
  • matematik
  • koordinatsystem
  • nationella prov

  Citera det här

  '