Ett brustet kvinnohjärta
: en litteraturstudie

 • Johanna Henningsson
 • Cecilia Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Kvinnors hjärt- och kärlfysiologi är annorlunda än männens. Tillexempel är hjärta och muskelmassa mindre. Hjärt- och kärlsjukdomar är en livsstilssjukdom. Det är ett globalt problem och är idag den vanligaste dödsorsaken för kvinnor. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en pågående hjärtinfarkt. Metod: Vetenskapliga artiklar har sökts i olika databaser och granskats och analysen resulterade i tre huvudkategorier. Resultat: Tre huvudrubriker framkom av studien: symtom, smärta och kunskapsbrist. Studien visade att många kvinnor missförstod sina symtom och relaterade inte symtomen till hjärtat. Diskussion: Kunskapsbrist kan ha en stor betydelse till varför kvinnor väntar med att söka vård. Bristen på kunskap resulterar i att kvinnorna både misstolkar sin smärta och övriga symtom.

  Tilldelningsdatum2009-nov-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEwa Angsmo (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • hjärtinfarkt
  • kvinnor

  Citera det här

  '