”Ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv” En studie om årskurs åtta elevers tankar kring fenomenet mobbning

 • Linda Sundvall
 • Maria Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I studien har vi undersökt hur elever uppfattar och vilka erfarenheter elever i årskurs åtta har kring fenomenet mobbning ur elevperspektiv och mellan flickor och pojkar. Vi vill med studien skapa djupare förståelse kring fenomenet mobbning inför kommande yrkesroll. Genom enkätundersökning fick vi fram vårt resultat. Resultatet visar att mobbning förekommer, men blir motsägelsefullt då övervägande elever svarat att de inte blivit mobbade eller har mobbat själva. Vi fick bekräftelse på flera av förklaringsmodellerna när enkäten sammanställdes och de olika mobbningsformerna nämns av eleverna, dock inte e-mobbning. Flickor och pojkar anser att det är mobbaren som mår dåligt och att föräldrarna har minst ansvar när det gäller mobbningens förekomst på skolan. Eleverna tror att skillnad kan finnas beroende på skolans storlek och antal elever men däremot inte i formerna av mobbning. Flickor och pojkar beskriver ordet mobbning med snarlika ord, och kan sammanfattas med citatet – ”ett grymt sätt att få en person att sluta tro på sig själv”.

  Tilldelningsdatum2009-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '