Ett initiativ för universitetsstudenters välmående
: En kvalitativ studie om universitetsstudenters livssituation och designriktlinjer med fokus på att stärka KASAM under studietiden

 • Angelica Gustafsson
 • Moa Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Universitetsstudenter uppvisar höga stressnivåer och det är vanligt förekommande att utveckla eller upprätthålla ohälsosamma vanor under universitetstiden. Universitetsstudenter har även visat lägre än den generella svenska populationen i 20–30 årsåldern enligt en skala benämnd KASAM (Känsla av sammanhang). KASAM är nära besläktat med hälsa, i synnerhet mental hälsa, och är därmed en avgörande komponent i en individs välmående. Då universitetsstudenter är en grupp som i hög utsträckning rapporterar användning av digitala verktyg i hälsosyften uppmuntras det till digitala stöd för att främja hälsa hos målgruppen på vilket denna studie ämnar undersöka hur designriktlinjer för digitala stöd bör utformas för att stärka universitetsstudenters KASAM under studietiden. Genom kvalitativa intervjuer identifieras de faktorer som spelar in i universitetsstudenters KASAM från vilka designriktlinjer utformas baserat på intervjuresultat och tidigare forskning. Forskningsresultatet pekar på att designriktlinjerna planering, socialt stöd, information och självmedvetenhet utgör viktiga komponenter i utformandet av framtida digitala stöd i syfte att stärka KASAM hos universitetsstudenter.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Freij (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • KASAM
 • hälsa
 • välmående
 • stress
 • universitetsstudier
 • studenter
 • vägledning
 • digitalt stöd

Citera det här

'