"Ett litet skrapsår - Vad gör det, barn måste få röra på sig"
: Förskollärares uppfattning om barns motoriska utveckling i utomhusmiljön

 • Amanda Lundberg
 • Emelie Sonesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning om utomhusmiljöns betydelse på förskolan för barns motoriska utveckling. Samt en beskrivning på hur förskollärare önskar hur deras utomhusmiljö var uppbyggd på förskolan. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa intervjuer med förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärare behöver vara medvetna om miljöns betydelse och utformningen av utomhusmiljön är av betydelse. Det framkommer även att det behöver finnas variation av fasta redskap och naturmaterial. En slutsats är att kommunikationen både mellan kollegor samt förskolan och hemmet bör fungera, eftersom att det inte endast är förskolan som ska utmana barnens motoriska utveckling.

Tilldelningsdatum2019-jan.-11
OriginalspråkSvenska
HandledareMargaretha Källqvist (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • barns motoriska utveckling
 • förskola
 • förskollärare
 • kognitiv utveckling
 • kommunikation
 • utomhusmiljön

Citera det här

'