Ett medvetet språk i en medveten lek
: En kvalitativ forskningsstudie; förskollärares uppfattning om språkutvecklande arbetssätt i den fria leken

  • Linnea Nilsson
  • Emma Pålsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med aktuell studie var att undersöka förskollärares uppfattning om språkutvecklande arbetssätt i den fria leken. Två rektorer som har ansvar för flera förskolor, blev kontaktade varav totalt sex respondenter på fyra förskolor lämnade intresse. Forskningsöversikten berör vikten av ett medvetet kommunikativt förhållningssätt. En tilltalande och lustfylld miljö är också någonting som skrivs fram som bärande när det handlar om barns vilja att lära. Att arbeta språkutvecklande i den fria leken ter sig olika på olika förskolor och hos olika förskollärare. De skilda uppfattningarna har identifierats genom kvalitativa intervjuer och respondenternas uppfattning till språkutvecklande arbetssätt analyseras genom en fenomenografisk analys som tolkas med hjälp av den sociokulturella teorin. Resultatet visar att läsa hur förskollärarna använder miljön som ett verktyg när det handlar om att främja barnens intresse och locka till fri lek och språkutveckling. Det vilar en gemensam uppfattning hos förskollärarna när det kommer till att bemöta barn responsivt i den fria leken.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Johansson (Handledare), Elisabeth Porath Sjöö (Examinator) & Elisabeth Porath Sjöö (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fenomenografi
  • språkutveckling
  • fri lek
  • förskola
  • förskollärare

Citera det här

'