Ett sätt att leva - en livsstil
: En kvalitativ studie om hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag

 • Sandra Valentinsson
 • Eleonor Henningsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår studie var att få en inblick i hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka motiv och förväntningar finns till att vilja bli familjehem?
  • Hur har uppdraget som familjehem påverkat relationerna i familjen?
  • Har familjehemmen avlastning eller behov av det?
  • Vilken syn har familjehemmen på handledning?
  • Hur resonerar familjehemmen kring den ekonomiska ersättningen?

  Studien genomfördes med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer, där vi tillsammans intervjuade 9 olika familjehem knutna till Kristianstads kommun. I 7 av intervjuerna medverkade båda familjehemsföräldrarna, i 2 intervjuer medverkade den ena familjehemsföräldern; sammanlagt 16 respondenter.

  Intervjuerna transkriberades, analyserades och presenterades sedan på två olika sätt. Utifrån meningskategorisering presenterades resultatet dels i idealtyper samt tematiskt utifrån citat.

  Familjehemsföräldrarna i vår studie har en samsyn som par i hur de ser på sitt uppdrag, och att de arbetar väl tillsammans. I vår studie fann vi 5 olika idealtyper, som illustrerar hur de ser på olika frågor. Många av familjehemmen ansåg att uppdraget som familjehem hade blivit ett sätt att leva, en livsstil. Det fanns även familjehem som såg uppdraget som en profession, där de placerade barnen samtidigt var en del i familjen. Familjehemmen i vår studie hade åtagit sig uppdraget som familjehem med anledning av personlig erfarenhet och kontakt med andra familjehem i sin närhet. Familjehemmen var överens om att behovet av handledning var störst i början av ett uppdrag. Synen på avlastning skilde sig åt mellan familjehemmen. Familjehemmen såg det som en självklarhet att få ekonomisk ersättning för sitt uppdrag.

  Tilldelningsdatum2010-juli-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Margreth Olsson (Handledare) & Ingrid Nilsson - Motevasel (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • familjehem
  • familjehemsföräldrar
  • familjehemsplacering
  • avlastning
  • handledning

  Citera det här

  '