Ett salutogent perspektiv på hanteringen av förändringsarbete

 • Lena Nigrell Nordberg
 • Elizabeth Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna undersökning uppmärksammar ett salutogent perspektiv där förändringar kan ses som möjligheter. Syftet är att studera de attitydrelaterade faktorerna som tankar, känslor och beteende för att se hur de kan förhålla sig till individers sätt att hantera förändringsarbete. Undersökningen är utförd på en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Den

  bygger på reflexiva intervjuer och en enkät som mäter individernas KASAM, en indikator på förmågan att hantera påfrestningar. Fem personer deltog i undersökningen. I resultatet tolkas omtänksamhet som ett centralt drag i arbetet samt till att vara en levande del i

  organisationskulturen. Omtänksamheten kan vara en del i varför respondenterna påvisar hög KASAM genom förändringsarbetet.

  Tilldelningsdatum2005-okt.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '