Ett sociologiskt resonemang om dokusåpor – påverkas ungdomar?

 • Carolin Nilsson
 • Martina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen är ett sociologiskt resonemang huruvida ungdomar blir påverkade av att titta på dokusåpor och på vilket sätt de i sådana fall berörs. En del författare hävdar att teve är bra för barn och ungdomar medan andra påstår att den är totalt värdelös. Utifrån frågeställningen: Blir ungdomar påverkade av att titta på dokusåpor? har vi utfört en kvalitativ studie i form av en gruppintervju med sex elever mellan 16 och 18 år på en gymnasieskola. I teorikapitlet behandlas teve som media utifrån flera olika perspektiv, såväl dess positiva som negativa påverkan. Även varför barn och ungdomar tittar på teve samt dokusåpornas utveckling och påverkanskraft. Resultatet visar att barn och ungdomar inte blir påverkade på ett negativt sätt enbart av att titta på teve och dokusåpor. Däremot finns det faktorer runtomkring som barnen och ungdomarna kan bli berörda av.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '