Ett utmanande liv
: En allmän litteraturstudie om upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

 • Linnea Tihanyi
 • Linn Ulbl

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en progressiv och obotlig sjukdom som kan delas in i olika stadier. Hosta och andfåddhet är två betydande symtom och den vanligaste orsaken till insjuknande är tobaksrökning. Att sluta röka kan vara svårt och sjuksköterskan spelar ofta en central roll vid rökavvänjning. Sjuksköterskans arbete kan beskrivas utifrån sex kärnkompetenser och McCormack och McCances modell för personcentrerad omvårdnad kan underlätta i mötet med personer som lever med KOL. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL. Metod: En allmän litteraturstudie gjordes utifrån 14 kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2016 och 2021. Material söktes systematiskt fram i tre databaser. Granskning utfördes utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och sammanställdes i artikelöversikter. Analys genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell. Resultat: Upplevelser av att leva med KOL utformades i fem huvudkategorier; Ett förändrat liv, Känslor av skuld och skam, Att känna sig isolerad från andra, En påverkad relation till andra och Brist på kunskap skapar ovisshet. Sammanlagt skapades även tio tillhörande underkategorier. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån de fyra kvalitativa trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuterades utifrån tre huvudfynd; Att leva med skuld som en konsekvens av sjukdom, Att känna sig stigmatiserad till följd av sjukdom och Personers inställning till kunskap och information, med utgångspunkt i McCormack och McCances modell för personcentrerad omvårdnad, närhetsetik samt utifrån ett samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Olsson (Handledare) & Helena Larsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • personer
 • upplevelser
 • leva med
 • kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • KOL
 • kvalitativ litteraturstudie

Citera det här

'